Informacja o zabezpieczeniu planu

Udostępniono wzór Informacji dotyczącej zabezpieczenia środków ujętych w Planie Finansowym Jednostki

w dziale - DO POBRANIA