DRUK ZUS RMUA !!!

Zgodnie z art. 11 i 24 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji  niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 13550) informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. płatnik składek nie ma obowiązki wydawania ubezpieczonemu druku ZUS RMUA co miesiąc, chyba  że ubezpieczony sam poprosi o jego wydanie. Pierwszy raport powołując się na uchwalone zmiany, płatnik składek będzie przekazywał ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

W związku z powyższym druk ZUS RMUA będzie do odbioru po 7 dniu każdego miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu osób chętnych. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą list stworzonych w zakładzie pracy, osobiście przez ubezpieczonych lub telefonicznie.