Zmiany w godzinach funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021/CUW Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku     
z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 r. i 2022 r. dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty:

  • w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku będzie nieczynne.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za dzień 25 grudnia 2021 roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

  • w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku będzie nieczynne.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za dzień 1 stycznia 2021 roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.